Praktični saveti za selidbu vašeg poslovnog prostora

selidbe poslovnog prostora beocontrolSve ćešće firme pribegavaju seljenju kao vidu uštede ukoliko im se ukaže neka povoljna ponuda poslovnog prostora. Sa dobro isplaniranim budžetom i menadžmentom, mudra selidba na boljoj lokaciji firmi može firmi da omogući da igrade svoj koroporativni profil, da povećaju svoju bazu kupaca, izboljšaju administraciju i postanu efikasniji.

Da bi do selidbe poslovnog prostora uopšte došlo presudni faktori su: odgovarajući novi poslovni prostor, dobar odnos kvadrature i cene, dobar raspored kancelarija i dovoljan broj odvojenih prostorija za sve zaposlene sa odgovarajućim nameštajem i na kraju dobri uslovi plaćanja najamnine.  

Kada je ovo ispunjeno možete preći u svoje novoizabrane prostorije, ali obzirom da selidba u zavisnosti od posla kojim se bavite može trajati i više meseci neophodno je dobro je isplanirati tako da tekući posao ne trpi nijednog jedinog dana.  Ovo je već zagonetka za mnogo veće i iskusnije eksperte zato vam na ovoj tački savetujemo da ipak iznajmite usluge firme koja se bavi selidbama poslovnih prostora.

To je i naš prvi savet jer koliko god budete platili agenciji za selidbu vašeg poslovnog prostora, bićete u sigurnom dobitku ako stavite na papir oko kojih stresnih stvari nećete morati da razmišljate ukoliko ovaj posao poverite profesionalcima. I najmanje greške prilikom selidbe mogu koštati mnogo jer one samo usporavaju proces selidbe, a ona i rad vaše firme.

Budite svesni da je selidba jedan komplikovan proces, koji se kao i svaki drugi proces sastoji iz serija prostih zadataka koje treba izorganizovati i isplanirati, tako da se sav posao obavi u najkraćem mogućem roku. To uključuje i veliki broj ljudi, ali i vozila, a obzirom na broj stvari koje treba uraditi neophodno je i na vreme početi sa planiranjem. A sa planiranjem nije nikada rano početi.

Najbolja iskustva govore da svi koji zakupljuju novi poslovni prostor svoje opcije treba da počnu da razmatraju od 12-18 meseci unapred, a sama seliba može trajati jako dugo u zavisnosti od tipa posla kojim se bavite, veličine prostora i same udaljenosti. Ovo nije bitno samo za samo izvođenje selidbe, već i za pregovore između onih koji izdaju poslovne prostore i same agencije za selidbu, jer što su pregovori sa različitim firmama veći, to je veća i konkurencija među njima, a veća i verovatnoća da će se odlučiti za još bolju i povoljniju ponudu.

Kakva su vaša iskustva?