3 korisna saveta u vezi osiguranja robe tokom selidbe

osiguranje robe beocontrolZbog brojih problema koji mogu da krenu po zlu prilikom selidbe, neophodno je posebnu pažnju obratiti na osiguranje robe  tokom selidbe. Sva neophodna dokumantacija u vezi osiguranja vaših stvari  prilikom transporta od jedne do druge lokacije, je uglavnom posao anagažovane agencije za selidbu, ali ipak ima nekoliko stvari koje i sami treba da znate pre nego potpišete selidbeni ugovor.

Prva među njima jeste da postoje dva tipa osiguranja: osnovno i dodatno osiguranje. Osnovno osiguranje u većini slučaja obezbeđuje agencija koja vrši selidbu, ali ukoliko posedujete neke vredne predmete i antikvitete, da bi se obezbedili od eventualnih neplaniranih troškova koji mogu da nastanu usled njihovog oštećenja nije zgoreg da za njih uplatite polisu dodatnu polisu osiguranja, koje će u potpunosti pokriti vrednost robe.

Da bi se odlučili na ovaj korak, neophodno  je najpre napraviti listu stvari koje selite, ali i napraviti grubu procenu njihove vrednosti kako bi eventualno doplatili osiguranje za najvrednije među njima. Ovo se radi dva puta, pre nego radnici iz agencije preuzmu stvari, ali i nakon što ih dopreme na novu adresu.

Ukoliko naiđete na oštećene ili polomljene stvari neposredno pre selidbe, takođe je dobro popisati i ove stvari, odložiti ih u posebne kutije i dati potpisanu listu na uvid radnicima kako bi potvrdili svojim potpisom da su i ove stvari preuzeli u datom stanju.  Oni dalje prijavljuju ovu listu agenciji koja izdaje potvrdu.

Ove stvari verovatno ne podležu polisi koju obezbeđuje firma za seljenje, ali ukoliko ste pre seljenja osigurali iste, onda štetu možete naplatiti iz dodatnog osiguranja koje ste uplatili.

Sva šteta koja je nastala prilikom preuzimanja inventara, transporta i istovara podleže osiguranju koje obezbeđuje angažovana agencija za selidbe. Zato bi treći savet  bio da svu dobijenu dokumentaciju sačuvate na vidnom i poznatom mestu, dok kod ne dobijete rešenje o eventualnoj naknadi štete, ali da se i dobro saznanite sa istom pre potpisivanja i nakon prosleđivanja zahteva kako se ne bi iznenadili konačnim odgovorom i naknadom.